Entrevista a Marc O'Callaghan:

bo2 · Entrevista Marc O'Callaghan

"Un 16 de maig ens reunim amb en Marc O’Callaghan a la plaça de l’església de Sant Agustí, Barcelona, per a fer-li una entrevista i poder conversar sobre allò que ens inquieta respecte la seva obra.

Sorgeixen doncs preguntes respecte la seva metodolopgia i els sistemes que fa servir per organitzar els seus projectes com per exemple el pavelló ontològic, reflexions sobre la diferència entre ànima i esperit des d’un punt de vista cristià, l’ortodoxia i l’espiritualitat i entre d’altres, la figura de Santa Rita.

Patrona dels impossibles, molt venerada a l’església de Sant Agustí, en Marc ens explica que és un cas d’estudi pel projecte “Correspondències simbòliques entre folklore catòlic i música màkina en el casc antic de Barcelona” i ens cedeix un poemari musicat per ell mateix.

“Florida com un rosa
i viva com un estel,
oh Santa Rita, amorosa
com una gota de mel.” "

En el món omnipresent dels arquetips que està més enllà de les dualitats i el temps, dos significats oposats poden ser el mateix.